Hvem er vi

Ole Sørensen (Glarmester og indehaver)
Thomas Sørensen (Glarmester og indehaver)
Jørn Hansen (Glarmester)
Pia Haitman (stemmen i telefonen og damen på kontoret)

Tlf.:7553 0666 & abc-glas@mail.tele.dk